Koliko se Ostvaruju prava Roma i Romkinja u zemljama EU?

U ovoj emisiji razgovaramo sa predsednicom Udruženja Romni iz Italije Saškom Fetahi Jovanović.

Naša tema je položaj žena romkinja u evropskim zemljama u odnosu na njihov položaj na Balkanu. 

Romni (onlus) postoji već 10 godina i ima za cilj da aktivno podrži proces emancipacije žena protiv

svih oblika rodne diskriminacije i kroz posebne intervencije usmerene na podršku obrazovanju Roma i Sinta.

Ispunjavamo svoj cilj preduzimajući akcije i projekte koji će pomoći i promovisati integraciju romske populacije

 u italijansko i evropsko društvo, boriti se protiv predrasuda i diskriminacije konkretnim, osnovnim akcijama,

 poštujući različite identitete, jednako dostojanstvo i osnovne vrednosti građanstva. život.

Svojim radom želimo suzbiti predrasude o Romima i sve oblike diskriminacije, direktne i indirektne prema

romskoj populaciji. 

Poseban osvrt ćemo imati i na ukljućivanje romske zajednice u evropska društva, kakav je njihov pogled

 na obrazovanje,zapošljavanje, rane brakove, diskriminaciju. Šta ovo Udruženje radi po pitanju ovih oblasti,

 koji se projekti realizuju, i kakvi su rezultati.  

Budite sa nama 26.08.2021.godine od 19h, na FB stranici RAM. 

https://www.facebook.com/events/579434023229524?active_tab=about

Napiši odgovor

Your email address will not be published.

Prethodna objava

RAM obeležio 2. avgust Dan Holokausta nad pripadnicima romske zajednice

Nova objava

Razgovaramo o položaju mladih Roma I Romkinja, o segregaciji I ostalim problemima sa kojima se susreću.

Najnovije od Novosti

Šaban Bajramović

KRALJ ROMSKE MUZIKE” Šaban Bajramović je po narodnosti bio Rom, a poreklom je iz Niša. U