Pedagoški asistenti kao nosioci promene. Razgovor sa Ajšom Alić

Pedagoški asistenti kao nosioci promene. Razgovor sa Ajšom Alić

Uloga Pedagoškog asistenta u pružanju dodatne podrške u inkluzivnom obrazovnom procesu

Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Službeni glasnik RS, br. 72/2009 i 52/2011) pedagoški asistenti su uvedeni u sistem obrazovanja sa ciljem da: (1) pruže pomoć i dodatnu podršku deci i učenicima u skladu sa njihovim potrebama, (2) pomognu nastavnicima, vaspitačima i stručnim saradnicima da unaprede svoj rad sa decom i učenicima kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška.

U svom radu pedagoški asistenti sarađuju sa roditeljima, odnosno starateljima, a zajedno sa direktorom sarađuju i sa nadležnim ustanovama, organizacijama, udruženjima i jedinicom lokalne samouprave. Ukupan bro asistenata u Srbiji je 185. Nekadašnji romski asistent je kao pozicija u sistem obrazovanja uveden „na mala vrata“ preko projekata nevladinih organizacija i uz podršku međunarodnih organizacija i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

U zakonskom okviru 2009. godine ova pozicija postaje pedagoški asistent,čime je prošireno polje delovanja asistenata na svu decu kojoj je podrška neophodna (a ne samo na romsku decu). Radno mesto pedagoškog asistenta institucionalizovano je aprila 2011. godine kada je istovremeno obezbeđeno i finansiranje njihovih zarada iz Republičkog budžeta. Iste godine je zanimanje pedagoški asistent uvedeno u klasifikaciju zanimanja Republičkog Zavoda za statistiku, a u planu je i uvođenje ovog zanimanja u Nacionalni okvir kvalifikacija.

O svemu ovome razgovaramo sa pedagoškom asistentkinjom Ajšom Alić.

Kada: 17.06.2021, 19h

Gde: Romska Antidiskriminaciona Mreža

https://www.facebook.com/events/304992087914875?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

Napiši odgovor

Your email address will not be published.

Prethodna objava

O operi, predrasudama i diskriminaciji prema romskoj zajednici.Razgovaramo sa Natašom Tasić

Nova objava

Sprovođenje Strategije za socijalno uključivanje Roma I Romkinja u Srbiji

Najnovije od Novosti

Šaban Bajramović

KRALJ ROMSKE MUZIKE” Šaban Bajramović je po narodnosti bio Rom, a poreklom je iz Niša. U