Romska Antidiskriminaciona Mreža

O Nama

 

Romska Antidiskriminaciona Mreža (RAM) je oformljena u saradnji sa „Roma Antidiscrimination Network“ iz Nemačke, i svoj rad prilagođava situaciji u Srbiji. RAM ukazuje na društveni status romske zajednice. Antidiskriminacioni rad, političko obrazovanje, osnaživanje i informativni rad su glavne sfere aktivnosti.

Mi mesečno organizujemo onlajn sastanke u Srbiji (trenutno na Zoom aplikaciji), preko kojih sarađujemo, diskutujemo o trenutnim problemima i dešavanjima u i oko romske zajednice, i pozivamo stručnjake da se bave našim relevantnim temama.

Na našoj veb stranici i Facebook stranici izveštavamo o svom radu, o aktuelnim slučajevima diskriminacije, opšte društvene segregacije i strukturne diskriminacije Roma u srpskom društvu, kao i u drugim evropskim zemljama. RAM teži da ekspozira i kritikuje sve pritužbe ili predrasude, mogućnost da se poboljša položaj romske zajednice. Naš posao nije usmeren samo na Rome, već pre svega na većinsko stanovništvo, koje treba osvestiti.

Deo antidiskriminacionog posla su i događaji političkog obrazovanja kao što su panel diskusije, koncerti, projekcije filmova, memorijalni događaji za žrtve Porajmosa (Holokausta).

Romska Antidiskriminaciona Mreža (RAM) was created in cooperation with the Roma Antidiscrimination Network (RAN) in Germany and adapts RAN‘s work to the situation in Serbia. RAM speaks up for the social participation of Roma. Antidiscrimination work, political education, empowerment and informational work are the main spheres of activity. We organise monthly networking meetings in Serbia (at the moment via Zoom) where we network, discuss current problems and concerns of the Roma community and invite experts on relevant topics. On our website and Facebook page we report on our work and on current cases of discrimination and the general social segregation and structural discrimination against Roma in Serbian society as well as in other European countries. RAM aims to address and criticize these grievances and to look for ways to bring about improvements for Roma. This work is aimed not only at Roma, but above all at the majority population, which needs to be sensitized. Part of the anti-discrimination work are also events of political education such as panel discussions, concerts, film screenings, memorial events for the victims of the Porajmos (Holocaust).

 

5/5