Generalni sekretar Svetske organizacije Roma Rromanipen Bajram Haliti.

BAJRAM HALITI je rođen 1955. godine u Gnjilanu, na Kosovu. On je jedan od najcenjenijih poznavalaca Roma u Evropi i svetu. U  novinarstvo je ušao 1985. prošavši sve nivoe novinarskog razvoja od pripravnika do odgovornog urednika romskog programa. Sa velikim uspehom se iskazao i u pisanim i u govornim novinarskim žanrovima, kao i u publicistici.

Na XVI međunarodnoj književnoj manifestaciji “Amicо Rom”,  koja  se  svake godine  održava  u  italijanskom gradu Lanciano, Bajram Haliti je bio dobitnik Svetske nagrade za književnost  predsednika  Italije. Na konkurs za ovu nagradu pristiglo je 6oo radova romskih književnika iz celog sveta, koje je ocenjivalo 14 najeminentnijih kritičara.

Na 56. Međunarodnom sajmu knjiga koji je održan 2011. u Beogradu „Srpsko-romski rečnik“ autora Bajrama Halitija dobio je nagradu za izdavački poduhvat 2011.godine.

Na 13. Salonu knjige i grafike u Pirotu izdavačkoj kući „Prometej“ iz Novog Sada je pripala nagrada “Loza” za najbolje pojedinačno  izdanje koje  afirmiše  knjigu u  užem  ili širem smislu za “Srpsko-romski rečnik sa gramatikom i pravopisnim savetnikom” Bajrama Halitija.

Takođe, „Srpsko-romski rečnik“ je dobitnik nagrade Tereze Fon Jakob, a Svetska organizacija dijaspora i manjina (WDMO) je ovo kapitalno delo proglasila knjigom 2011. godine.

Objavljivao je pesme i tekstove u mnogim časopisima, a zastupljen je u antologiji romske poezije na indijskom, italijanskom, poljskom, bugarskom i engleskom jeziku. 8. aprila 2002. godine, povodom Međunarodnog dana Roma, Haliti je dobio povelju „Slobodan Berberski“ za književnost i novinarstvo, koja je po prvi  put te godine dodeljena u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Dobitnik je  plakete „Mira i tolerancije“ za doprinos u borbi za mir, toleranciju i razumevanje među ljudima i narodima; plakete „za naročite zasluge i doprinos na unapređenju kulturnog i prosvetnog života Roma, kao i za uspehe u razvijanju kulture Roma u Republici Srbiji“.

Bajram Haliti, pravnik, novinar i publicista izabran je za generalnog sekretara Internacionalne  Unije Roma na VII svetskom kongresu Roma održanom u Zagrebu 23-25. 10. 2008. Na njemu je bilo tri stotine delegata iz 29 zemalja učesnica na Kongresu. Treba istaći da su predstavnici Roma na Kongresu reprezentovali 15.000.000 Roma. Oženjen je i ima tri sina

 Generalni sekretar je izvršni organ Svetske organizacije Roma Rromanipen.

Sedište generalnog sekretara je u državi čiji je državljanin i u sedištu OUN u Njujorku. Takođe, generalni sekreatar će koristiti prostorije Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava u Varšavi i Predstavništva OUN-a u Ženevi, a posebno informacije koje se odnose na sve aspekte pitanja romske nacije koje su dostupne Kancelariji za demokratske institucije i ljudska prava.

Sekretarijat je pomoćno telo Predsedništva, Parlamenta, Kongresa i drugih ekspertskih odbora i pomoćnih organa.

Sekretarijat Svetske organizacije Roma Rromanipen se sastoji od generalnog sekretara i eksperata izabranih od strane generalnog sekretara.

Kancelarija Predsednika Svetske organizacije Roma Rromanipen je deo Sekretarijata.

Generalni sekretar Svetske organizacije Roma Rromanipen rukovodi radom Sekretarijata.

Generalni sekretar koordinira kooperacijama između tela Svetske organizacije Roma Rromanipen, Parlamenta, Predsedništva i Suda časti.

 Funkcije

Funkcija generalnog sekretara je da govori i deluje kao lider i posrednik. Generalni sekretar raspravlja o globalnim temama i problemima u ime Organizacije i koristi svoj položaj kako bi posredovao u sporovima.

Generalni sekretar Svetske organizacije Roma Rromanipen imenuje savetnike, i može imati dva ili više savetnika.

Generalni sekretar Svetske organizacije Roma Rromanipen:

•    Učestvuje u mirovnim misijama UN-a i drugim međunarodnim organizacijama;

•    Posreduje između Svetske organizacije Roma Rromanipen i svih međunarodnih organa i organizacija;

•    Posreduje između Svetske organizacije Roma Rromanipen i organa  država članica  i država zainteresovanih za proširenje;

•    Posećuje svaku državu učesnicu i lično komunicira sa neposredno uključenim stranama u cilju dobijanja informacija iz prve ruke o situaciji u pogledu romske nacije;

•    Tokom posete državi članici, može unaprediti dijalog, poverenje i saradnju među neposredno uključenim stranama dok dobija informacije iz prve ruke;

•    Osuđivaće sve pokušaje da se putem pretnji ili upotrebom sile lica rasele u cilju promene etničkog sastava u oblastima na njihovoj  teritoriji;

•    Imenuje i postavlja specijalne izaslanike za određene regione sa specijalnim zadacima.

Napiši odgovor

Your email address will not be published.

Prethodna objava

Turkijan Redžepi: Stradanje Roma u borbi za egzistenciju

Nova objava

SAIT BALIC

Najnovije od Novosti

Šaban Bajramović

KRALJ ROMSKE MUZIKE” Šaban Bajramović je po narodnosti bio Rom, a poreklom je iz Niša. U